67/224 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
(+66) 2570 0545
ขอบคุณคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอบคุณคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทางบริษัทยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด ขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่เชื่อมั่นเลือกใช้ผลิตภัณฆ่าเชื้อ TORNADO สำหรับฉีดพ่นบริเวณห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสำนักงาน ทุก ๆ ชั้น และบริเวณอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ เพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด 19

ขอบคุณอาจารย์ สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี  ผู้บรรยาย                                                                                                                                                                            อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม้โจ้