BUSINESS PERFORMANCE

จากจุดเริ่มต้นในการรวมตัวของเหล่าทีมสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการ ผู้มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพของสัตว์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ

42 ปี ในธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีน ตลอดจนยาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก (Poultry) สุกร (Swine) โค (Ruminant) ของ บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด นั้นกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาในการดำเนินการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ด้วยศักยภาพที่มีอย่างครบถ้วนทั้งในด้านการจัดหาโดยนำเข้าวัคซีน และยาเวชภัณฑ์ รวมถึงการค้นคว้า การวิจัย การผลิตกลุ่มสารเสริมและยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับสัตว์ อย่างครอบคลุมทั้งในด้านการป้องกันและรักษา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิผลการเลี้ยงสัตว์ ด้วยมาตรฐานทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปโดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของทางบริษัทจะได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทยแล้วทั้งสิ้นว่ามีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ถูกต้อง ไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสัตว์ หรือมนุษย์อย่างแน่นอน

การจัดหา ยาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
การค้นคว้า การวิจัย การผลิต

บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงในรัดับสากล เราจึงทุ่มเทพยายามค้นคว้า วิจัย ผลิต พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสั่งสมองค์ความรู้ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกแห่งความจริงที่ลูกค้าหรือผู้เลี้ยงสัตว์ต้องเผชิญ

นำเข้าวัคซีนอันเป็นที่ต้องการ
ของเหล่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ได้อย่างครอบคลุม

วัคซีนและยาเวชภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก  ส่งต่อถึงเกษตรกรตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยผ่าน บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด ครอบคลุมในทุกความต้องการทั้งการบำรุง รักษาสัตว์ให้สุขภาพสัตว์ให้ห่างไกลจากโรค

“Animal Health Our Care”

กลุ่มบริษัท UC Group กลุ่มบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านวัคซีน, ยาเวชภัณฑ์ และสารเสริมสำหรับสัตว์ ที่มีความแข็งแกร่งและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อันประกอบด้วย

บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด

บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท อัลก้า จำกัด

บริษัท ทีพีเอส คอนซูมเมอร์ จำกัด

Standard And Certificate

บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างมาก ในทุกผลิตภัณฑ์ ทุกการผลิต ทุกการนำเข้า ต่างได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ GMP, GMP+, FAMI QS, UFAS, ISO9001 และ Green Industrial

MILESTONES
 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2557
 • 2552
 • 2549
 • 2546
 • 2537
 • 2520
LOOK BEYOND

บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ในการดูแลสุขภาพของสัตว์เศรษฐกิจให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อการสร้างผลผลิตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยเราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาการผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องสืบไป

xxl-look-hu-1

“Animal Health Our Care”