67/224 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
(+66) 2570 0545
เทคนิคเลี้ยงไก่โตไวแข็งแรง | Union Castap
xxl-news-2

คุณวีระ กลิ่นกุหลาบ เกษตรกรคนเก่ง อยู่บ้านเลขที่ 184 บ้านลองลำปาง หมู่ที่ 8 ตงไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ปัจจุบันคุณวีระ ยังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวด้วย ทำการเกษตรโดยเน้นใช้ผลผลิตที่มาจากธรรมชาติ เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิต นอกจากการปลูกพืชปลอดสารพิษแล้วยังเลี้ยงสัตว์ด้วยนั่นคือ หมู่ป่า และไก่เนื้อ

เทคนิคเลี้ยงไก่โตไวแข็งแรง

คุณวีระ กลิ่นกุหลาบ เกษตรกรคนเก่ง อยู่บ้านเลขที่ 184 บ้านลองลำปาง หมู่ที่ 8 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ปัจจุบันคุณวีระ ยังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวด้วย ทำการเกษตรโดยเน้นใช้ผลผลิตที่มาจากธรรมชาติ เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิต นอกจากการปลูกพืชปลอดสารพิษแล้วยังเลี้ยงสัตว์ด้วยนั่นคือ หมู่ป่า และไก่เนื้อ โดยเฉพาะไก่เนื้อคุณวีระมีวิธีเลี้ยงไก่ที่ปลอดจากโรค ไก่มีสุขภาพแข็งแรง ขายได้ราคา มาฝากกัน
1.การเลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่บ้าน ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ หรือไก่ไข่ แนะนำให้เลี้ยงในกรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไก่เพื่อนบ้าน และป้องกันสุนัขเข้ามากัดไก่ด้วย
2.การให้อาหาร นอกจากการให้อาหารไก่ปกติแล้ว คุณลุงวีระ จะทำกรงหญ้า ไว้เป็นอาหารเสริมสำหรับไก่ด้วย

การทำกรงหญ้า

วัสดุอุปกรณ์

2.1 เมล็ดพันธ์หญ้า ลูซี่ ,กินนี สีม่วง , หรือหญ้าขน ตามแต่ที่เกษตรกรจะหาได้
2.2 กระบะสำหรับปลูกหญ้า ความยาว 1.5 เมตร
2.3 ไม้แปรสำหรับทำตัวกรง
2.4 ลวดตาข่าย ความกว้างของรูรัศมี 1 นิ้ว
2.5 ดินดีสำหรับปลูกหญ้า

วิธีการทำการ

1.ดินดีสำหรับปลูกหญ้าใส่กระบะสำหรับปลูก
2.นำเมล็ดพันธ์หญ้า ลูซี่ ,กินนี สีม่วง , หรือหญ้าขน ตามแต่ที่เกษตรกรจะหาได้ นำมาโรยไว้ในกระบะ รดน้ำเช้า-เย็น
3.นำไม้แปรมาตีกรอบทำเป็นกรง ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 2 เมตร ความสูง 30 ซม.
4.นำลวดตาข่ายมาตีกรอบล้อมล้อมรอบโครงไม้ โดยล้อม 5 ด้านเท่านั้น เว้นด้านล่างไว้
5.นำกระบะเพาะหญ้าไปไว้ในกรงไก่ แล้วจึงนำกรงไม้ไปครอบหญ้าไว้ หลังจากนั้นหญ้าก็จะงอกเป็นอาหารเสริมให้กับไก่เอง

3.การให้น้ำ คุณวีระ จะนำจุลินทรีย์ EM ผสมน้ำให้ไก่กินทุกวัน

แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณวีระ กลิ่นกุหลาบ
ที่อยู่ : หมู่ที่8 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.