67/224 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
(+66) 2570 0545
กิจกรรมงานสัมมนา บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
1543849138816

กิจกรรมงานสัมมนา บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด

สัมมนาให้แก่ เกษตรกรลูกเล้า  บริษัทก้าวหน้าไก่สด จำกัด  โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 400 ราย หัวข้อ การใช้ยาและวัคซีนที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรได้ทราบถึงวีธีการใช้ยาและวัคซีนที่ถูกต้อง  เพื่อเป็นการให้เกษตรกรเกิดความตระหนักรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วันที่ 11/8/61 สถานที่  รร. ที่สุนีย์ทาวเวอร์  จ.อุบลราชธานี