67/224 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
(+66) 2570 0545
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เบ็นซ่า 10 (BENZA 10) ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เบ็นซ่า 10 (BENZA 10) ให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คุณสมัชชา อัตถศาสตร์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จากบริษัทยูซี เทรดดิ้ง จำกัด

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จำนวน 300 ลิตร จากบริษัทยูซี เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025: 2017 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เพื่อให้ วศ.ได้นำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยงานและจุดบริการประชาชน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ