67/224 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
(+66) 2570 0545
ความแตกต่างระหว่างโรคบิดและโรคลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายในไก่